{ พวงหรีดกระดาษ ปรารถนา (สีเขียว)1 พวง บริจาค 400 บาท }

พวงหรีดหนังสือ ราคา 1,400 บาท มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแข็ง รูปหน้าปกหนังสือ เคลือบมัน ฉลุลายคำว่า ด้วยรักและอาลัย มีแถบคาดป้ายชื่อ สไตล์ร้านเรา จะเน้นสวยงาม ไม่เหมือนใคร และติดช่อดอกไม้เสมือนจริง คงทน สวยงาม เก็บไว้ได้นาน แบบดอกไม้และสไตล์การจัด จะสวยงามตามสไตล์โมเดิร์น

พวงหรีดกระดาษ ปรารถนา (สีเขียว)

฿1,400.00ราคา
  • พวงหรีดทางเลือก ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากค่านิยมการจัดพิธีศพ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มใดๆ

            ไอบุญ จึงใช้การออกแบบเพิ่มมูลค่าทางปัญญา ให้กับรูปแบบการส่งต่อความอาลัย คงไว้ซึ่งความสวยงามของพวงหรีดแบบไทย ดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย และสร้างประโยชน์ให้กับผู้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างยั่งยืน

     

           ในทุก ปี การส่งความอาลัยให้กับผู้ที่จากไป โดยใช้พวงหรีดดอกไม้สด ก่อให้เกิดขยะ และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาระให้กับวัด ในการจำกัดพวงหรีด

            ไอบุญ เห็นว่าการแสดงความอาลัย ควรมีทางเลือกที่สามารถลดปริมาณขยะ นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จึงพลิกวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นโอกาสของผู้ขาดแคลน รวมทั้งสร้างค่านิยมใหม่ ในประเพณีงานศพ ให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า