3 ปัจจัยเร่งด่วน!!! ที่น้องๆ ในชนบทต้องกาาร

อัพเดตเมื่อ: 10 เม.ย. 2020

วันนี้ยังมีเด็กจำนวนนับแสนคนที่เลิกเรียนกลางคันในแต่ละปี สาเหตุหลักมาจากความ “ยากจน” คุณสามารถช่วยเด็กเหล่านี้ได้ เพียงแค่สนับสนุนพวงหรีดไอบุญ


พวกเราได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจความต้องการของเด็ก และประเมินแล้วว่าความช่วยเหลือที่น้องๆ ต้องการแบบเร่งด่วน มีดังนี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยชี้วัดคุณภาพชีวิต เป็นความสุขขั้นแรกที่ทุกคนควรได้รับ แต่รู้หรือไม่? มีเด็กๆ มากมายที่ไม่เคยได้รับความสุขเหล่านี้


คืนความสุขให้เด็กด้อยโอกาสในชนบท ด้วยการสั่งซื้อพวงหรีดไอบุญ เพียงเท่านี้คุณก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น
เติมเต็มจินตนาการและเชื่อมโลกกว้างให้เด็กในชนบท ห้องสมุดคือสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพิ่มโอกาสในการหาความรู้ให้กับเด็กในชนบท คอมพิวเตอร์ ถือว่าเครื่องมือที่ตอบโจทย์นี้ เพราะเด็กๆสามารถใช้อินเตอร์เน็ตหาความรู้ เข้าถึงห้องสมุดออนไลน์ ให้เค้าให้ค้นหาตัวเอง ผ่านความรู้ที่เรียนได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น